Call us (06)505-2916 . FAX(06)-5052917

110學年度國中部八年級班際籃球賽成績表

八年級男子組:第一名=>803。第二名=>807。第三名=>801

八年級女子組:第一名=>806。第二名=>805。第三名=>801

 •  
  1) 20220516_134951.JPG
 •  
  2) 20220516_135007.JPG
 •  
  3) 20220516_135356.JPG
 •  
  4) 20220516_141439.JPG
 •  
  5) 20220516_142511.JPG
 •  
  6) 20220516_142512.JPG
 •  
  7) 20220516_145350.JPG
 •  
  8) 20220516_145351.JPG
 •  
  9) 20220516_145416.JPG
 •  
  10) 20220516_145417.JPG
學務處 蔡政宏 於 2022-05-17 發布,共有 168 人次閱讀